Öronplastik hos Bellakliniken

Öronen är inget vi normalt brukar tänka på, men det kan finnas orsaker till att vi inte trivs med våra öron. De kanske står ut för mycket från huvudet, eller så har de fått en oönskad form på grund av en olycka. Oavsett anledning finns det operationsmetoder för att estetiskt förändra öronens utseende. Något vi utför på såväl vuxna som på barn.

Inför öronplastikoperationen

Du träffar din kirurg under en konsultation då vi går igenom dina önskemål och förväntningar. Vi berättar mer ingående om hur en operation går till och vad du bör tänka på. För att kunna anpassa operationen efter dina förutsättningar gör vi en allmän hälsokontroll och undersökning av dina öron.

Om det är barn som ska genomgå operationen är det viktigt att de själva vill bli opererade, och känner sig trygga med situationen.

Öronplastik - så går det till

En operation av öronen tar ungefär en timme och du får lokalbedövning samt lätt narkos. När bedövningen släpper kan du känna en del smärta men det avtar under de första dagarna efter operationen.

Efter öronplastikoperationen

Du får ett turbanliknande förband som du ska bära i en vecka. Därefter ska du ha ett pannband nattetid under ytterligare en vecka. Förbandet är till för att förhindra efterblödningar och annan påverkan på brosket. Dina öron kan ha lite blåmärken några veckor efter ingreppet.

Du ska vara varsam med dina öron och se till så att de inte böjs under den första månaden efter ingreppet. Barn bör undvika lekar som kan riskera att örat böjs och de ska helst vänta med att gå till skolan i en vecka efter operationen. Ha uppsikt över ditt barn så att han eller hon inte utsätter sig för situationer som kan skada det opererade örat.

Inför din hemgång kommer din läkare att ge dig tips och råd som är viktiga för din läkningsprocess.

Före Öronplastik

Öron Före

Efter Öronplastik

Öron Efter

Fakta, Öronplastik

Operationstid: Ca 1 timme
Bedövning: Lätt narkos
Sjukskrivning: 2 veckor
Läkningskontroll: 1 vecka
Slutkontroll: 3 månader
Pris: 16 000:-