Haka- och halsplastik hos Bellakliniken

När fett samlas under hakan kan vi få det som ofta kallas dubbelhaka. Det kan uppstå hos såväl överviktiga som hos smala personer men blir vanligare med stigande ålder. När skinnet hänger och käklinjen försvinner kan vi uppleva att vi ser tröttare ut än vad vi är. Genom en operation kan du få fram din profil igen med ett väldigt bra resultat. Vi kan även korrigera storlek på hakan samt missbildningar genom operation.

Dubbelhaka och hängande kinder

Inför operationen

Du träffar din kirurg under en konsultation då vi går igenom dina önskemål och förväntningar. Vi berättar mer ingående om hur en operation går till och vad du bör tänka på. För att kunna anpassa operationen efter dina förutsättningar gör vi en allmän hälsokontroll och undersökning av ditt ansikte.

Så går operationen till

Vid ansamling av fett under hakan som gett upphov till dubbelhaka genomförs en mindre fettsugning, ibland i kombination med en ansiktslyftning eller halssträckning. Vilken operation vi utför beror på din hudstruktur och ålder. Unga människor har ofta en så pass elastisk hud att det räcker med en fettsugning för ett bra och säkert resultat medan man, hos äldre, ofta kombinerar fettsugningen med ett ansiktslyft.

Via tre korta snitt, under hakspetsen och vid öronsnibbarna, suger vi bort överflödsfettet med mycket tunna kanyler. Huden på halsen har vanligtvis en väldigt god förmåga att krympa och anpassa sig till rätt storlek efter ingreppet.

Fettsugning på halsen tar ca 45 minuter och du får en lätt narkos samt lokalbedövning under ingreppet.

Efter operationen

Du får ett kompressionsförband som du bär i en vecka för att minska svullnaden. Hur du kommer att känna dig och hur snabbt du kommer att läka beror på din hudkvalitet, men tekniken som vi använder gör att smärtor och blåmärken reduceras till minsta möjliga.

Inför din hemgång kommer din läkare att ge dig tips och råd som är viktiga för din läkningsprocess.

Korrigering av hakans utseende

Inför operationen

Du träffar din kirurg under en konsultation då vi går igenom dina önskemål och förväntningar. Vi berättar mer ingående om hur en operation går till och vad du bör tänka på. För att kunna anpassa operationen efter dina förutsättningar gör vi en allmän hälsokontroll och undersökning av ditt ansikte.

Så går operationen till

Hakans storlek korrigeras med hjälp av implantat som placeras på hakbenets framsida. Vi lägger ett snitt under hakan eller på insidan av underläppen.

Operationen kan kombineras med en fettsugning av haka och hals för att du ska få en tydlig markering. Hur operationen kommer att se ut för dig kommer vi överens om under din konsultation.

Efter operationen

Du får ett kompressionsförband som du bär i en vecka för att minska svullnaden. Hur du kommer att känna dig och hur snabbt du kommer att läka beror på din hudkvalitet, men tekniken som vi använder gör att smärtor och blåmärken reduceras till minsta möjliga.

Inför din hemgång kommer din läkare att ge dig tips och råd som är viktiga för din läkningsprocess.

Före

Haka och hals, Före

Efter

Haka och hals, Efter

Snabbfakta

Dubbelhaka & hängande kinder

Operationstid: 1,5 timme
Bedövning: Lätt narkos
Sjukskrivning: 2 veckor
Läkningskontroll: 1 & 2 veckor
Slutkontroll: 3 månader
Pris: 36 - 40 000:-